Công ty Honda Việt Nam trao tặng mũ bảo hiểm cho HS lớp 1 năm học 2018 – 2019.

Tháng Chín 24, 2018 9:10 sáng

Ngày 24/9/2018 Trường tiểu học Đà Loan tổ chức trao tặng mũ bảo hiểm cho HS lớp 1 năm học 2018 – 2019 do Công ty Honda Việt Nam tặng. (244HS).
DSC_1516 - Copy

DSC_1515 - Copy

DSC_1514 - Copy

DSC_1513 - Copy

DSC_1512 - Copy

DSC_1511 - Copy

DSC_1510 - Copy

DSC_1503 - Copy

DSC_1504 - Copy

DSC_1505 - Copy

DSC_1506 - Copy

DSC_1507 - Copy

DSC_1508 - Copy

DSC_1509 - Copy

DSC_1502 - Copy

DSC_1501 - Copy

DSC_1500 - Copy

DSC_1499 - Copy

DSC_1498 - Copy

DSC_1497 - Copy

DSC_1496 - Copy

DSC_1495 - Copy

DSC_1494 - Copy

DSC_1493 - Copy