Thông báo hợp đồng nhân viên bảo vệ.

Tháng Ba 12, 2019 7:35 sáng

Trường TH Đà Loan cần hợp đồng 01 bảo vệ:
Lương thỏa thuận.
Đối tượng là người có hộ khẩu tại Đà Loan, đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật.
Mọi thông tin chi tiết liên hệ với BGH nhà trường trong giờ hành chính (ĐT 02633682047).
Trân trọng!