Lịch họp phụ huynh đầu năm học 2017 – 2018

Tháng Chín 11, 2017 1:16 chiều

Kính gửi: Các bậc phụ huynh trường TH Đà Loan năm học 2017 – 2018.

Nhà trường xin thông báo họp phụ huynh đầu năm học như sau:

– Họp phụ huynh toàn trường vào ngày 16/9/2017, thứ bảy.

+ Các khối lớp học buổi sáng họp từ 7h đến 8h30′

+ Các khối lớp học buổi chiều họp từ 8h35′ đến 9h30′.

+ Họp đại diện phụ huynh các lớp từ 10h.