Kết quả lựa chọn SGK chương trình Phổ thông 2018

Tháng Sáu 3, 2020 2:41 chiều

Qua 03 ngày làm việc tích cực và hiệu quả, Hội đồng lựa chọn SGK Trường tiểu học Đà Loan đã thống nhất lựa chọn bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống”, đưa vào giảng dạy trong nhà trường từ năm học 2020 – 2021.