Liên hệ

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÀ LOAN

Địa chỉ: Xã Đà Loan, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng
Hiệu Trưởng: Phan Chí Cường
Điện thoại: 02633682047. – Email:thdaloan@gmail.com