Tổng kết năm học 2017 – 2018.

Tháng Bảy 4, 2018 8:52 sáng

DSC_1271Năm học 2017 – 2018 đã kết thúc. Trong năm học vừa qua với sự nổ lực phấn đấu của đội ngũ CB-GV-NV nên Nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học: 02GV đạt giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở; CSTĐ 03; LĐTT 34; tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện đạt giải nhì toàn đoàn. Trên 50% Hs được khen thưởng; Hoàn thành chương trình lớp học 99.4%.   DSC_1284  DSC_1204 DSC_1205 DSC_1206 DSC_1228DSC_1278DSC_1278DSC_1279DSC_1204DSC_1205DSC_1206DSC_1207DSC_1210DSC_1211DSC_1212DSC_1216DSC_1221DSC_1222DSC_1225DSC_1226DSC_1227DSC_1228DSC_1229DSC_1232DSC_1234DSC_1235DSC_1240DSC_1241DSC_1242DSC_1218DSC_1247DSC_1250DSC_1255DSC_1256DSC_1258DSC_1260DSC_1261DSC_1262DSC_1264DSC_1265