Giao lưu học tập chia sẽ kinh nghiệm UDCNTT trong công tác quản lý.

Tháng Bảy 4, 2018 9:05 sáng

Ngày 25, 28 tháng 6 năm 2018, Đoàn CBQL các trường Tiểu học tỉnh Bình Thuận giao lưu học tập, chia sẽ kinh nghiệm UDCNTT trong công tác quản lý và dạy học với trường Tiểu học Đà Loan. Qua 02 buổi giao lưu học tập nhà trường đã chia sẽ nhiều kinh nghiệm trong công tác UDCNTT vào quản lý và dạy học.DSC_1335DSC_1337  DSC_1334 DSC_1332 DSC_1331  DSC_1328 DSC_1324 DSC_1323 DSC_1322  DSC_1319 DSC_1312 DSC_1312 - Copy