Đại hội Liên đội năm học 2018 – 2019.

Tháng Chín 24, 2018 9:03 sáng

Ngày 23/9/2018 Liên Đội trường TH Đà Loan tổ chức Đại hội Liên đội năm học 2018-2019.
DSC_1488 - Copy

DSC_1492 - Copy

DSC_1491 - Copy

DSC_1490 - Copy

DSC_1489 - Copy