Thông báo nhà trường

Lịch họp phụ huynh đầu năm học 2017 – 2018

Kính gửi: Các bậc phụ huynh trường TH Đà Loan năm học 2017 – 2018. Nhà trường xin thông báo họp phụ huynh đầu năm học như sau: – Họp phụ huynh toàn trường vào ngày 16/9/2017, thứ bảy. + Các khối lớp học…