Chưa được phân loại

DSC_1271

Tổng kết năm học 2017 – 2018.

Năm học 2017 – 2018 đã kết thúc. Trong năm học vừa qua với sự nổ lực phấn đấu của đội ngũ CB-GV-NV nên Nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học: 02GV…